Alle rommene er inndelt

Det store kjøkkenet skriker etter oppmerksomhet. Den har hittils fungert som en transportstrekke, lager og søppelstasjon. Eller rettere sagt; plassen å plassere rester fra byggingen, som fliser, spillvirke, spiker osv.

Kjøkkenet får kanskje litt mere oppmerksomhet nå når alle rommene er inndelt som tenkt. Grovkjøkkenet er inndelt, og veggene til varmesentralen reiser seg. Der inne må en snekker gjøre kassen til lufterørene og elektrikeren må organisere uttak og lysbrytere. Vi trenger en rørlegger til koble i hop alt som har med vann og avløp å gjøre. Det er dyre greier som venter, men håntverkmessige viktige saker.

Så til kjøkkenet, innredningen koster 180 000 kr, uten hvitevarer. Jeg sier bare det: det er pampige greier Mannen vil ha! Mitt ønske om krystallampe i hallen kjennes nesten uten betydelse i sammenligning.

Det viktigste nå er å få veggene male- og tapetklare. For vi tror nemlig at siste helgen i juli blir det storinnrykk av ivrige malere og tapetserere. Det ryktes om egenprodusert øl til arbeiderne!

IMG_1460

Varmesentralen former seg. Foto: Anne Wuolab.

Reklamer