Rydder for å bygge golv

Et rom for å sage til planker er det nå ryddet fram i huset. Det vil si, den delen av huset som kommer til å bli sentral for vann og varme, er nå ryddet slik at Dewalt maskinene kan brukes av snekkeren og Mannen. De har planer om at uke 49 er en byggestart. Da er det hallene nede og i andre etasjen som de to vurderer å starte med. For da kan man få bygd ferdig trappen. Det vil virkelig være et løft for byggarbeidet, å slippe å klatre opp og ned stigen som per i dag står der.

Det nyryddede rommet ble stort. Og alle tingene vi hadde «lagret» på golvet, er nå sirlig plassert i pappesker, plastbokser og hengt på veggene. Kabelrotet på golvet er også hengt opp, så nå kan man faktisk gå uten å snuble.

Ellers? Ja barna er glade for at det endelig er 1.desember. De har hatt adventskalendre liggende i hele 4 dager! Utrolig lokkende, men barna har vist stor utholdenhet.Og jeg, jeg rydder ut kafélokalet i dag. Avslutning.

Reklamer